SMART & EASY

PRENESIEME VAŠE MESTO

DO 21. STOROČIA

urobte s nami

prvý krok...

TERAZ  IM21s  ZADARMO

 

SME 1. INTEGROVANÝ ateliér PRE ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÚ TVORBU A REALIZÁCIE NA SLOVENSKU,

ktorý disponuje najmodernejšou technológiou

 

- INTERAKTÍVNE laboratórium URBANIZMU -

ZISTI VIAC

vďaka "ILU" získate EXAKTNÉ overenie kvality projektov a štúdií v oblasti urbanisticko-architektonických súborov, mestských centier, Špecifických funkčných celkov (Historické časti, občianska vybavenosť, priemysel, rekreácia a iné)

zaoberáme SA:

STAŇTE  sa S NAMI JEDNIČKOU MEDZI Slovenskými MESTAMI A OBCAMI

TRI KOMPLEXNÉ BALÍKY, KTORÉ POSUNÚ

VAŠE MESTO ALEBO OBEC DO 21. STOROČIA

SUPER BALÍK

Vytvoríme  STRATÉGIE ROZVOJA A UDRŽATEĽNOSTI VÁŠHO MESTA/OBCE.

zeleň, Voda, SLNKO, VIETOR,
Doprava a MOBILITA
verejný priestor

KLASICKÝ BALÍK

+

KLASICKÝ BALÍK

SME VAŠÍM NON-STOP PARTNEROM PRE DOSIAHNUTIE TOP KVALITY PROJEKTOV

A ŠTÚDIÍ VO VAŠOM

MESTE/OBCI

TOP BALÍK

SUPER BALÍK

+

POSTAVÍME jedinečné laboratórium VO VAŠOM

MESTE ALEBO OBCI

a ZAŠKOLÍME VAŠICH ZAMESTNANCOV.

Zabezpečíme NEUSTÁLY

APLIKOVANÝ VÝSKUM NA VAŠE MESTO alebo OBEC

AKTUALIZUJEME ÚZEMNOPLÁNOVACIU DOKUMENTÁCIU PODĽA POTREBY
A NA ZÁKLADE VÝSKUMU

SMART

TOWN PLANNIG

 

MÁME PRE VÁS KOMPLEXNÉ

PORADENSTVO V OBLASTI

PLÁNOVANIA MIEST A ICH ROZVOJA.

 

RIADIME SA ZÁKLADNÝMI PRINCÍPMI

A POSTUPMI PRE ZACHOVANIE

CHARAKTERU SÍDLA

Poradíme

NEUSTÁLE PRACUJEME NA

MALÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOCH

 

TOP TÉMA PRE MESTÁ:

PEŠIE POHYBY

ZISTI VIAC

MY VIEME, ČO POTREBUJE VAŠE MESTO / OBEC.

ŠŤASTNÝCH

OBYVATEĽOV

V KVALITNOM

PROSTREDÍ

ktorí majú škôlky - školy, prácu, šport a rekreáciu, kultúru - históriu, estetické a udržiavané priestory, dopravu rozvinutú vo všetkých formách, mestskú zeleň (parky a reálne cítia vzťah prírody a mesta)

JASNÉ

PRAVIDLÁ

PRE STAVEBNÝ

ROZVOJ

zrozumiteľný plán a stratégiu rozvoja

mesta / obce

s pomenovanými hodnotami, ktoré nevyvolávajú otázniky a

sú čitateľné ako pre obyvateľov tak aj pre developerov. Mesto potrebuje oboch a

s každým musí jednať rovnocenne.

OPTIMÁLNE

NÁKLADY

NA TVORBU

A ÚDRŽBU

fyzickej štruktúry mesta, ktorú vnímame vizuálne ako námestia, ulice, stavby, zeleň a potom tú, ktorú cítime v kritických bodoch ako doprava, kanalizácia, odpad a i.

Poriadok je potešenie pre rozum, ale chaos je rozkoš fantázie.

- paul valéry -

Poradíme

URBANISTICKÚ knižnicu otvárame PRE VEREJNOSŤ

05.10. 2017 o 17:00

príď na otvorenie

ZISTI VIAC

SME 1. INTEGROVANÝ ateliér PRE ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÚ TVORBU A REALIZÁCIE NA SLOVENSKU,

ktorý disponuje najmodernejšou technológiou

 

- INTERAKTÍVNE laboratórium URBANIZMU -

BALÍKY NA MIERU

PRE MESTÁ

URBANISTICKÁ

KNIŽNICA

VÝSKUMNÉ

Projekty

VIDEO BLOG
IN ARCHITEKTI

INA - KUCHYŇA

CEZ OBRAZY

CHCEM ZAPOJIŤ MOJE MESTO DO PROJEKTU IM21s.

Povinné

Povinné

Povinné

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

© IN ARCHITEKTI - 2017

  IN ARCHITEKTI - PRVÝ INTEGROVANÝ ATELIÉR

SMART & EASY

SME 1. INTEGROVANÝ ateliér S

INTERAKTÍVNYM laboratóriom

URBANIZMU

NA SLOVENSKU

ZISTI

VIAC

vďaka "ILU" získate

EXAKTNÉ / OBJEKTÍVNE RIEŠENIA,

ktoré posunú vaše

mesto / OBEC výrazne vpred

A ZACHOVAJÚ JEHO HODNOTY.

Laboratórne overovanie/hodnotenie

Teoretické a odborné princípy/postupy

Ekologické prístupy a SMART systémy

Regulácia, metodika a odporúčania

Stratégie, koncepcie - participácia

STAŇTE sa S NAMI JEDNIČKOU MEDZI Slovenskými

MESTAMI A OBCAMI

TRI KOMPLEXNÉ BALÍKY,

KTORÉ POSUNÚ VAŠE MESTO ALEBO OBEC DO 21. STOROČIA

Vytvoríme  STRATÉGIE ROZVOJA A UDRŽATEĽNOSTI VÁŠHO

MESTA/OBCE.

mobilita

zeleň
verejný priestor

KLASICKÝ

BALÍK

+

SUPER

BALÍK

KLASICKÝ

BALÍK

SME VAŠÍM

NON-STOP PARTNEROM PRE DOSIAHNUTIE TOP KVALITY PROJEKTOV

A ŠTÚDIÍ

VO VAŠOM

MESTE/OBCI

SUPER

BALÍK

+

TOP

BALÍK

POSTAVÍME

jedinečné laboratórium VO VAŠOM MESTE a ZAŠKOLÍME VAŠICH zamestnancov

Zabezpečíme NEUSTÁLY

APLIKOVANÝ VÝSKUM

NA VAŠE MESTO

AKTUALIZUJEME ÚZEMNOPLÁNOVACIU DOKUMENTÁCIU

PODĽA POTREBY
A NA ZÁKLADE
VÝSKUMU

SMART

TOWN PLANNIG

 

 

MÁME PRE VÁS KOMPLEXNÉ

PORADENSTVO V OBLASTI

PLÁNOVANIA MIEST A ICH ROZVOJA.

 

RIADIME SA ZÁKLADNÝMI PRINCÍPMI

A POSTUPMI PRE ZACHOVANIE

CHARAKTERU SÍDLA

VIEME ČO POTREBUJE VAŠE MESTO / OBEC ...

Poriadok je potešenie

pre rozum, ale chaos

je rozkoš fantázie.

 

- paul valéry -

ŠŤASTNÝCH OBYVATEĽOV

V KVALITNOM PROSTREDÍ

ktorí majú škôlky - školy, prácu, šport a rekreáciu, kultúru - históriu, estetické a udržiavané priestory, dopravu rozvinutú vo všetkých formách, mestskú zeleň (parky a reálne cítia vzťah prírody a mesta)

JASNÉ PRAVIDLÁ PRE STAVEBNÝ ROZVOJ

zrozumiteľný plán a stratégiu rozvoja mesta / obce

s pomenovanými hodnotami, ktoré nevyvolávajú otázniky a sú čitateľné ako pre obyvateľov tak aj pre developerov. Mesto potrebuje oboch a s každým musí jednať rovnocenne.

OPTIMÁLNE NÁKLADY

NA TVORBU A ÚDRŽBU

fyzickej štruktúry mesta, ktorú vnímame vizuálne ako námestia, ulice, stavby, zeleň a potom tú, ktorú cítime v kritických bodoch ako doprava, kanalizácia, odpad.

NEUSTÁLE PRACUJEME NA MALÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOCH

 

TOP TÉMA PRE MESTÁ:

PEŠIE POHYBY

ZISTI

VIAC

SME PRVÝ INTEGROVANÝ ateliér S

INTERAKTÍVNYM
laboratóriom

URBANIZMU

NA SLOVENSKU

URBANISTICKÚ knižnicu otvárame PRE VEREJNOSŤ

05.10. 2017 o 17:00

príď na otvorenie

ZISTI

VIAC

© IN ARCHITEKTI - 2017

PRENESIEME VAŠE MESTO

DO 21. STOROČIA

urobte s nami

prvý krok...

CHCEM ZAPOJIŤ MOJE MESTO DO PROJEKTU IM21s.

 

SME PRVÝ ateliér S

INTERAKTÍVNYM laboratóriom

URBANIZMU

NA SLOVENSKU

vďaka "ITUD" získate

EXAKTNÉ / OBJEKTÍVNE RIEŠENIA, ktoré

posunú vaše

mesto / OBEC

výrazne vpred

A ZACHOVAJÚ JEHO HODNOTY.

TRI KOMPLEXNÉ
BALÍKY, KTORÉ
POSUNÚ VAŠE MESTO / OBEC

DO 21. STOROČIA

 

 

 

TOP BALÍK

SMART

TOWN PLANNIG

 

 

MÁME PRE VÁS

KOMPLEXNÉ PORADENSTVO

V OBLASTI PLÁNOVANIA

MIEST A ICH ROZVOJA.

 

RIADIME SA ZÁKLADNÝMI

PRINCÍPMI A POSTUPMI

PRE ZACHOVANIE

CHARAKTERU SÍDLA

KLASICKÝ BALÍK

SUPER BALÍK

NEUSTÁLE PRACUJEME NA MALÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOCH

 

TOP TÉMA:

PEŠIE

POHYBY

SME PRVÝ INTEGROVANÝ ateliér S

INTERAKTÍVNYM laboratóriom

URBANIZMU

NA SLOVENSKU

URBANISTICKÚ knižnicu otvárame PRE VEREJNOSŤ

05.10. 2017 o 17:00

príď na otvorenie

PRENESIEME VAŠE MESTO / OBEC

DO 21. STOROČIA

IN ARCHITEKTI - INTEGROVANÝ ATELIÉR S LABORATÓRIOM - © 2017

CHCEM ZAPOJIŤ MOJE MESTO DO PROJEKTU IM21s.

Povinné

Povinné

Povinné

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

  • SME VAŠÍM NON-STOP PARTNEROM PRE DOSIAHNUTIE TOP KVALITY PROJEKTOV A ŠTÚDIÍ VO VAŠOM MESTE / OBCI
  • KLASICKÝ BALÍK +

  • Vytvoríme  STRATÉGIE ROZVOJA A UDRŽATEĽNOSTI VÁŠHO
  • SUPER BALÍK +

  • POSTAVÍME jedinečné laboratórium VO VAŠOM MESTE a ZAŠKOLÍME VAŠICH zamestnancov

  • NEUSTÁLY APLIKOVANÝ VÝSKUM

  • AKTUALIZÁCIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE  PODĽA POTREBY

ČO JE

PROJEKT IM21s

ZISTI VIAC