Vzor

- Tvorbou malých výskumných úloh a projektov sa snažíme o udržanie kontinuity bádavého myslenia Slovenskej Urbanistickej Školy. Publikované výstupy sú zverejnené so zámerom šírenia osvety a neformálneho vzdelávania. -

Emanuel Hruška

Odborná

Literatúra

IN ARCHITEKTI, s.r.o.  -  2017/18

Pedagogická, vedecká a odborná činnosť Profesorov E. Hrušku,
T. Alexyho, J. Kavana a F. Trnkusa

SMART & EASY

  IN ARCHITEKTI - PRVÝ INTEGROVANÝ ATELIÉR

SMART & EASY

Pedagogická, vedecká a odborná činnosť Profesorov E. Hrušku,
T. Alexyho,
J. Kavana a
F. Trnkusa

Pedagogická, vedecká a odborná činnosť Profesorov
E. Hrušku,
T. Alexyho,
J. Kavana a
F. Trnkusa

IN ARCHITEKTI - INTEGROVANÝ ATELIÉR S LABORATÓRIOM - © 2017