Kontinuita

Slovenská urbanistická škola predstavuje názorovú jednotu myslenia v oblasti urbanizmu, priestorovotvorby a vzťahu krajiny a mesta. Medzi hlavných predstaviteľov patria: Emanuel Hruška, Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trnkus. Od roku 1948 vychovali veľa architektov a urbanistov, ktorí svojimi počinmi ovplyvňovali formovanie slovenských miest a kvalitu obytné prostredia ľudí.

Katalógy

Výstava 10/2014   -    Katalóg v DPF

Slovenská urbanistická škola

Výstavy realizované z vďaky

Výstava 1/2017   -   Katalóg v DPF

Viac info na Wiki

SMART & EASY

  IN ARCHITEKTI - PRVÝ INTEGROVANÝ ATELIÉR

SMART & EASY

IN ARCHITEKTI - INTEGROVANÝ ATELIÉR S LABORATÓRIOM - © 2017