STAČÍ LEN VYPLNIŤ FORMULÁR

A STE ZAREGISTROVANÝ

v PRVEJ URBANISTICKEJ

KNIŽNICI NA SLOVENSKU

PRVÁ URBANISTICKÁ KNIŽNICA
NA SLOVENSKU

PRÍĎ ŠTUDOVAŤ

ŠKOLA JE O Poznaní OBJEKTÍVNEJ PRAVDY,

ktorú je možno nadobudnúť cez

vlastné štúdium nie len historickej,

ale aj súčasnej literatúry

naším hlavným cieľom je udržať kontinuitu bádavého myslenia

v oblasti urbanizmu

 

preto už 10 rokov vytvárame knižnicu

vedecko - odbornej literatúry,

v ktorej TERAZ môžeš študovať aj ty.

STAČÍ SA ZAREGISTROVAŤ

A Môžeš naplno študovať


UTOROK až ŠTVRTOK

09:00 - 11:00             14:00 - 17:00

CHCEM SA

REGISTROVAŤ

vedecko - odborná literatúra

prevažne domáca slovenská literatúra

odbornO - POPULÁRNA literatúra

PREVAŽNE ZAHRANIČNÁ LITERATÚRA

KNIŽNICA JE URČENÁ PRE:

VZDELÁVACIE A

VEDECKÉ INŠTITÚCIE

SAMOSPRÁVY

JEDNOTLIVCOV

A ORGANIZÁCIE

DEVELOPEROV A

TVORIVÉ ATELIÉRE

knižnicu otvárame od 05.10. 2017

o 17:OO príď na otvorenie

© IN ARCHITEKTI - 2017

Povinné

Povinné

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

URBANISTICKÁ

KNIŽNICA

CHCEM SA VZDELÁVAŤ

HLAVNÝM CIEĽOM JE ZACHOVANIE KONTINUITY BÁDAVÉHO MYSLENIA

KONTINUITA MYSLENIA

  IN ARCHITEKTI - PRVÝ INTEGROVANÝ ATELIÉR

KONTINUITA MYSLENIA

PRVÁ URBANISTICKÁ KNIŽNICA
NA SLOVENSKU

PRÍĎ ŠTUDOVAŤ

ŠKOLA JE O Poznaní

OBJEKTÍVNEJ PRAVDY,

ktorú je možno nadobudnúť cez vlastné štúdium

nie len historickej,

ale aj súčasnej literatúry

naším hlavným cieľom

je udržať kontinuitu

bádavého myslenia

v oblasti urbanizmu

 

preto už 10 rokov vytvárame knižnicu vedecko-odbornej literatúry, v ktorej môžeš študovať aj ty. stačí keď nám napíšeš a dohodneš si čas.

STAČÍ SA ZAREGISTROVAŤ

A Môžeš naplno študovať


UTOROK až ŠTVRTOK

09:00 - 11:00             14:00 - 17:00

vedecko - odborná literatúra

prevažne domáca slovenská literatúra

odbornO - POPULÁRNA literatúra

PREVAŽNE ZAHRANIČNÁ LITERATÚRA

KNIŽNICA JE URČENÁ PRE:

knižnicu otvárame

od 05.10. 2017 o 17:00

príď na otvorenie

URBANISTICKÁ

KNIŽNICA

 

STAČÍ LEN VYPLNIŤ FORMULÁR A STE ZAREGISTROVANÝ

v PRVEJ URBANISTICKEJ

KNIŽNICI NA SLOVENSKU

KNIŽNICA JE URČENÁ PRE:

STAČÍ SA ZAREGISTROVAŤ

A Môžeš naplno študovať


UTOROK až ŠTVRTOK

09:00 - 11:00

14:00 - 17:00

vedecko - odborná literatúra

prevažne domáca slovenská literatúra

odbornO - POPULÁRNA literatúra

PREVAŽNE ZAHRANIČNÁ LITERATÚRA

PRVÁ URBANISTICKÁ
KNIŽNICA NA SLOVENSKU
PRÍĎ ŠTUDOVAŤ

ŠKOLA JE O Poznaní

OBJEKTÍVNEJ PRAVDY,

ktorú je možno

nadobudnúť cez vlastné štúdium nie len

historickej, ale aj súčasnej literatúry

naším hlavným cieľom je udržať kontinuitu

bádavého myslenia

v oblasti urbanizmu

 

preto už 10 rokov vytvárame knižnicu vedecko-odbornej literatúry, v ktorej

môžeš študovať aj ty.

stačí keď nám napíšeš

a dohodneš si čas.

knižnicu otvárame

od 05.10. 2017 o 17:00

príď na otvorenie

URBANISTICKÁ
KNIŽNICA

 

IN ARCHITEKTI - INTEGROVANÝ ATELIÉR S LABORATÓRIOM - © 2017