VÝŠKOVÉ DOMINANTY BRATISLAVY

Skúmanie estetických hľadísk formovania

hmotovo-priestorových štruktúr mesta

a jeho základných článkov.

 

Vydané za finančnej podpory

 

Bratislavskej

Regionálnej

Dotačnej

Schémy

 

https://brds.sk

 

 

kliknutím na obrázok nižšie zobrazíte publikáciu:

SMART & EASY

  IN ARCHITEKTI - PRVÝ INTEGROVANÝ ATELIÉR

SMART & EASY

IN ARCHITEKTI - INTEGROVANÝ ATELIÉR S LABORATÓRIOM - © 2017